Mimarlık ve Tasarım

Organizasyon profili

Organizasyon profili

Disiplinlerarası bütüncül bir eğitim sisteminin günümüz ve geleceğin eğitim anlayışının merkezinde yer alacağı vizyonu ile kurguladığımız Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım bölümleri ile öğrencilerimize kentten ürüne uzanan farklı ölçeklerde uluslararası standartlarda kaliteli bir mesleki eğitim sunmaktayız.

Ulusal ve uluslararası teknik gezi, seminer, söyleşi, konferans, mesleki ve sanatsal sergi aktiviteleri ile desteklenmiş müfredat dışına taşan “entegre bir eğitim anlayışı” öğrencilerimizin mesleki süreçlerini desteklemenin yanı sıra kültürel ve entelektüel düzeylerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Berlin International University of Applied Sciences ile değişim programları, her yıl Japonya, İspanya, Avusturya ve İtalya’da gerçekleştirilen uluslararası yaz/kış atölye çalışmaları ile Erasmus/World Exchange bağlantılarımız bu bağlamda değerlendirebileceğimiz önemli eğitim faaliyetlerimizden bazılarıdır. İstanbul’un merkezi Beşiktaş/Yıldız’daki her yere yakın olan yerleşkemizin konum avantajı bir yandan bağlamsal açıdan tarih ve kuram derslerinin işlenişini desteklerken, diğer taraftan tasarım stüdyosu derslerinde kentin ihtiyaç ve sorunlarına odaklanan proje konularının işlenmesine ilham kaynağı olmaktadır.

BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, CO-OP uygulaması ile öğrencilerine erken dönemde eğitim hayatının müfredatına entegre edilmiş sektörel deneyim imkanı sunmayı önemsemektedir. Farklı ülkelerden çok sayıda uluslararası öğrencisi ile zengin bir kültürlerarası etkileşim ortamı içerisinde eğitim vererek sadece günümüzün değil geleceğin dünyasının problemlerine karşı mesleki duyarlılık sahibi, evrensel etik değerleri benimseyen, sektördeki teknolojik gelişmelerin odağında, globalleşen dünyada sorumluluk üstlenebilecek özgüvende, kültürel öz değerlerinin farkında olarak çağdaş dünya ile entegre olabilen meslek adamları yetiştirmek fakültemizin temel misyonudur.

Uluslararası deneyime sahip alanında uzman akademisyenler ve sektörde söz sahibi uygulamacı mimar, içmimar ve tasarımcılardan oluşan kadrosu, kentin kalbinde yer alan konumu, kültürlerarası etkileşim ortamı ve ulusal/uluslararası müfredat dışı eğitim olanakları ile evrensel normlarda geleneği olan bir üniversitede ‘Bahçeşehir Üniversiteli’ olmak isteyen siz gençlerimizi aramızda görmekten duyacağım memnuniyeti belirterek hepinize ‘hoş geldiniz’ diyor, başarılar diliyorum.

Parmak izi

Mimarlık ve Tasarım‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.