Organizasyon profili

Organizasyon profili

Üniversite eğitiminin temel amacı; evrensel duyarlılığı, problem çözümleme becerisini ve kritik düşünebilmeyi geliştirmektir. Evrensellik ve esneklik parolasıyla hareket eden Üniversitemiz, öğrencilerine geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunarak onlara, sadece küçük yerel şirketlerdeki problemlerle değil, büyük uluslararası şirketlerdeki problemlerle de başa çıkacak yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

İşletme Bölümü

21. yüzyıl iş dünyasının son derece dinamik ve rekabetçi olduğu göz önüne alındığında, geleceğin yöneticilerinin yetkinlikleri sadece mesleki bilgilerle sınırlı olmayacaktır. Analitik düşünme becerisi, bilgi teknolojilerine hakimiyet kadar sosyal ve etik sorumluluklar önem kazanacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü, dünyanın her yerinde liderlik özellikleriyle fark yaratabilecek, ülkemizin ve dünyanın problemlerine çözüm üretebilecek yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim programımız, geniş ve değerli akademik kadrosu ve kurduğu güçlü sektör iş birlikleriyle öne çıkmaktadır. Eğitim programımızda finans, muhasebe, yönetim ve organizasyon, pazarlama ve insan kaynakları gibi birçok alanda çağdaş iş dünyasının gerektirdiği yetkinlikleri kazandıracak dersler bulunmaktadır. Öğrencilerimizin henüz eğitimleri devam ederken, iş dünyasını tanımalarına büyük önem verilmektedir. CO-OP eğitim modeli kapsamında verilen markalı derslerin yanı sıra, her dönem düzenlenen seminer ve sertifika programları gençlerin mesleki, sosyal ve entelektüel gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır. Eğitim programımız, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası şirketlerde kariyer yapmaları ve ayrıca girişimci olarak başarılı olmaları için gerekli donanımı sağlamaktadır. Mezunlarımız, yönetim bilgi ve becerileri, yenilikçi ve eleştirel düşünme yetenekleri ile dünyanın her yerinde fark yaratmaktadırlar. 

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü. finans ve muhasebe profesyonelleri için uluslararası bir kuruluş olan ACCA Ingiltere (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) tarafından akredite edilmiştir. Mezunlarımız BAU'da aldıkları akredite edilmiş dersler ile ACCA sertifika sınavının belirli modüllerinden muaf olabilmektedirler. 

Hedefi

Uluslararası düzeyde iş yapma becerisine sahip, yabancı dil bilen, reel sektörün taleplerine uyarlı ve üst düzeyde uzmanlaşmış yönetici adayları yetiştirmek 

Program

Bahçeşehir Üniversitesinden mezun olabilmek için 130 kredilik ders yükü tamamlamak gerekmektedir. Öğrencilerimiz ilk iki yıl içinde işletme için gerekli temel dersleri (ekonomi, muhasebe, istatistik, matematik gibi) almaktadır. İlk iki yıl bütün dersler zorunludur. Üçüncü yıldan başlayarak; öğrencimiz bu branş için gerekli zorunlu derslerin yanısıra seçimlik dersler de almaya başlamaktadır. Üçüncü sınıftaki seçimlik dersler General Elective dersleri olup, bu dersler öğrencinin dünya bakışını güçlendirmeye yönelik ve ek beceriler kazandırmaya yönelik derslerdir (yabancı dil, felsefe, tarih, müzik gibi). Dördüncü sınfta ise öğrencimiz işletme içinde uzmanlaşacağı alana (finans, muhasebe, pazarlama gibi) karar verdikten sonra, bu alandaki ihtisas derslerini departmental elective olarak almaktadır. Öğrenci ayrıca isterse detayı aşağıda anlatılan COOP derslerini de elective olarak alabilir. 

İşletme Bölüm Misyonu

İşletme Programı, sorgulayan, problem çözme ve karar alma yetisine sahip, küresel koşullara uyum sağlayabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan,  yaşadığı topluma değer üreterek katkı sağlama bilincinde, bireysel ve toplumsal farkılılıklara duyarlı geleceğin yöneticilerini ve girişimcilerini yetiştirmektedir.

İşletme Bölüm Amaçları

1. Bir işletmede farklı fonksiyonlarında karşılaşılabilecek sorunları tespit eder ve  çözüm geliştirirler.

2. Belirsizlik ortamında etkin karar alan ve uygulayan yöneticiler olurlar.

3. Teknolojiyi etkin kullanarak küresel rekabet ortamında değer yaratırlar.

4.Öğrenme becerilerini sürekli kullanarak kişisel ve mesleki gelişimlerinie yaşamboyu devam ederler.

İşletme Program Kazanımları

1. Sorun tespit etmek ve doğru soruları sorabilmek

2. Problem çözme becerisine sahip olmak ve bunun için gerekli analitik yaklaşımları geliştirebilmek

3. Teorik yaklaşımları ve karşı argumanları tüm detayları ile kavramak ,

4. Yaşamboyu öğrenme farkındalığını kazanmak ve lisans üstü eğitime başlayacak yeterliliğe sahip olmak

5. Proje planlamasında teorik kavramları uygulayabilmek

6. Farklılıkları kabul ederek etkin iletişim kurabilmek ve uyumlu takım çalışması yürütmek

7. İş ortamında verimlilik oranını arttırmak

8. Belirsizlik karşısında yenilikçi ve yaratıcı çözüm üretmek

9. İş hayatında mevcut fırsat ve tehditleri anlamaya yönelik araştırma yaparakbilgi toplayabilmek

10. Küreselleşmenin iş ve toplum hayatının üzerindeki etkileri bilerek karar almak

11. Dijital çağın yetkinliklerine sahip olmak, gerekli teknolojiyi kullanabilmek

12. En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek

13. Yönetici nitelik ve yetkinliklerine sahip olmak

14. İş hayataındaki faaliyetlerinin hukusal ve etik sonuçlarını bilerek karar almak

15. İş ve akademik hayatta herhangi bir konuyu eleştirel ele alarak düşüncelerini ifade edebilmek

Bahçeşehirli Olmanın Avantajları 

I) Üniversitemiz lokasyon olarak çok avantajlı bir konumda olup, Türkiye çapında tanınan öğretim üyeleriyle çok güçlü bir kadroya sahiptir.

II) Bahçeşehir Üniversitesini kazanan bir öğrenci eğer isterse Hazırlık Okulunu Washington’da okuyup, birinci ve ikinci sınıfları Türkiyede okuyabilir, ardından üçüncü sınıfı Berlin BAU İşletme bölümünde gerekli kriterleri sağladığı takdirde exchange programından yararlanabilir.

Bunun dışında Bahçeşehir Üniversitesi'nin dünyada 50’den fazla üniversite ile öğrenci değişim (exchange) anlaşması bulunmakta, keza öğrencilerimiz Erasmus programından da isterlerse yararlanabilmektedir. Üniversite ayrıca A.B.D’de bulunan Syracuse Üniversitesi ve San Diego Üniversitesi ile de özel anlaşmalar yapmış olup, öğrencilerimiz eğitimlerinin bir bölümünü bu üniversitelerde tamamlayabilmektedir. 

III)  Bahçeşehir Üniversitesi Türkiyede üniversite- sanayi işbirliğini ilk kez gerçek anlamda hayata geçiren üniversitedir. Bu işbirliği COOP programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

COOP programı çerçevesinde anlaştığımız reel sektör şirketi veya banka üst düzey yöneticileri bir sömestr (14 hafta) boyuna üniversiteye gelerek öğrencilere hendi şirketlerinde işlerin nasıl yapıldığını öğretmekte ve öğrencileri kendi şirketlerine götürerek on site (yerinde) öğretim de yapmaktadırlar. Bahçeşehir öğrencisi mezun olmadan önce reel sektörde ve finans sektöründe işlerin nasıl yapıldığı konusunda geniş bir birikime sahip olmakatdır. Şu an bölümümüzün COOP anlaşması yaptığı şerketler arasında Anadolu Sigorta, Denizbank, Boyner, TAV ve Kuveyt Türk bulunmaktadır. 

IV)  Bahçeşehir Üniversitesi finans alanında Türkiyenin en gelişmiş finans araştırma merkezine (BFRC) sahiptir. Bu merkezde 12 Bloomberg ve 24 Matriks bağlantılı terminal olup, ayrıca Mtrade5 ve Metastock Teknik Analiz programları da bilgisayarlara yüklenmiştir.Özellikle finans derslerinin bir bölümü öğrencinin terminallerden piyasanın (borsanın) anlık değişimini izleyebildikleri böyle bir ortamda yapılmaktadır. Merkez günün 24 saati boyunca öğrencilerimizin kullanımına açıktır.

Kariyer Olanakları

Mezun olacak öğrencilere iş bulmaları konusunda Kariyer Merkezimiz yardımcı olmaktadır. Mezunlarımız şu an Türkiyenin önde gelen reel sektör ve finans şirketlerinde bir kısmı üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilere ileride iş bulma konusunda yukarda da değinilen bir kaç önemli avantaj sunmaktadır. Bunlar;

1) COOP programı nedeniyle reel sektörle ve onun üst düzey yöneticileri ile daha okurken birebir temas kurma olanağı

2) Eğitimin bir bölümünü yurt dışında (BAU-Berlin veya BAU-ABD)’de tamamlamanın verdiği uluslararası deneyim

3) Teorik olduğu kadar pratik yönü de güçlü bir eğitimden geçmeleri (örneğin öğrencilerimiz aracı kurum ve bankaların talep ettiği bir nokta olan Bloomberg gibi programları kapsamlı olarak okurken öğrenme imkanına sahiptir) 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2015 yılında, BM üye ülkeleri yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak ve herkes için refah sağlamak için 17 küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti. Çalışmamız aşağıdaki SKH’ne katkıda bulunur:

  • SKH 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
  • SKH 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Parmak izi

Işletme‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.

Son beş yıldaki iş birlikleri ve ilk sıralarda yer alan araştırma alanları

Ülke/bölge düzeyinde son harici iş birliği. Noktalara tıklayarak ayrıntılara ulaşın veya