Bilgisayar Ve Öğretim Tekno.Öğretmenliği

Organizasyon profili

Organizasyon profili

Dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde öğrencilerimiz bilgisayar, öğretim teknolojileri ve eğitim bilimleri olmak üzere üç alanda yetiştirilmektedirler.

Öğrencilerimiz bilgisayar alanında aldıkları programlama (C, Java), çoklu medya geliştirme (Flash ve Actionscript), grafik tasarım (Photoshop, Fireworks), internet tabanlı uygulama geliştirme (Dreamweaver, HTML, Javascript, PHP) gibi derslerle bilgisayar tabanlı uygulama geliştirmek için teknik altyapı kazanırlar ve bu bilgilerini öğretim teknolojileri alanında aldıkları derslerde eğitsel uygulamalar geliştirerek pekiştirirler. Eğitimleri boyunca işletim sistemleri, ağ yapıları ve yönetimi, veritabanları, bilgisayar donanımı gibi dersler de alan öğrencilerimiz istekleri doğrultusunda bilişim sektöründe bilgisayar programcısı ya da web tasarımcısı olarak çalışabilmektedirler.

Okulda Üniversite Nedir?

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, ülkemizin ve dünyanın en fazla tartışılan öğretmen yetiştirme sistemine yeni bir soluk getiriyor. Öğretmen adaylarını “Okulda Üniversite” sistemi ile yetiştiriyor. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Öğrencilerimiz bölümde geçirdikleri dört yıl boyunca bilgisayar tabanlı eğitsel ortamların pedagojik ve görsel tasarımı ve geliştirilmesi konusunda teorik bilgi ve pratik deneyim kazanarak eğitsel animasyon, eğitsel yazılım, eğitsel web sitesi ve ders yönetim sistemi gibi uygulamalar geliştirirler. Piyasada var olan uygulamaları pedagojik ve tasarımsal açıdan değerlendirebilecek yetiye sahip olarak mezun olan öğrencilerimiz bilgisayar destekli eğitim uzmanı ya da öğretim tasarımcısı sıfatıyla her seviyedeki eğitim-öğretim kurumlarında, eğitsel materyal geliştiren şirketlerde ve uzaktan eğitim sunan kurumlarda çalışabilmektedirler.   

Misyon 

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü üstün nitelikli ve hayat boyu işbirlikli öğrenen teknoloji liderleri, uzmanları ve bilim insanları yetiştirir;  bilişim teknolojilerinin etik ve demokratik açıdan kullanılmasını destekler; açık ve uzaktan eğitimde dünya standartlarını yakalamayı ve farklı öğretim teknolojilerini farklı hedef kitlelerin amaçlarına uygun olarak özelleştirebilmeyi öncelikli işi olarak görür. 

Vizyon 

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü eğitim teknolojisi alanında yetiştirdiği yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, yayın ve geliştirme etkinlikleriyle Türkiye’nin en seçkin ve saygın bir akademik kurumu olmayı hedefler. 

Kariyer Olanakları

Üniversite öğrenimlerine başladıkları ilk yıldan itibaren eğitim fakültesi (öğretmenlik) bölümlerinde okutulmakta olan pedagojik formasyon derslerinin tamamını alan öğrencilerimiz gerek temel bilgisayar okur-yazarlığı gerekse ileri düzey bilgisayar uygulamaları konusunda, her yaştan bireylere eğitim verebilecek donanıma sahip olurlar. Dördüncü sınıfta yapmış oldukları stajlarla gerçek hayata yönelik deneyim kazanan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni" ünvanı alarak ilk ve orta öğretim kurumlarında ya da çeşitli kurs ve eğitim firmalarında bilgisayar öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.  

B.Ö.T.E mezunlarının çalışabileceği kurumlar aşağıda kategorize edilmiştir;

  • Bilgisayar Destekli Uygulama Geliştiren Firmalar
  • Uzaktan Eğitim Firmaları
  • Bilgisayar Destekli Eğitim Birimleri Olan Okullar 
  • Web Tabanlı Proje Geliştirme Birimleri
  • Web Tasarım Firmaları
  • Yazılım Geliştirme Firmaları
  • Kurs ve Eğitim Firmaları
  • İlköğretim Okulları ve Kolejler