Organizasyon profili

Organizasyon profili

Dünya nüfusuna bağlı şehirleşmenin artması, sanayi ve teknolojide gerçekleşen gelişmeler, akıllı sistemler ve dijitalleşme her geçen gün enerjiye olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bununla birlikte taşımacılık, ulaşım, ısınma ve elektrik üretimi alanlarında kullandığımız fosil yakıtlar hızlıca tükenmektedir ve yerine konamamaktadır. Ayrıca insanlığın iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi felaketlerle karşı karşıya olmasının en büyük sebeplerinden biri olan karbon salımına en büyük etkiyi yapan sektörlerden biri de enerji sektörüdür. Bahçeşehir Üniversitesi, artan enerji talebi, yeni gelişen teknolojiler ve çevresel faktörlerin etkisi ile enerji sektörü için gerekli profesyonelleri yetiştirmek amacıyla, 2006 yılında Türkiye’de ilk olarak Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programını açmıştır. Halen lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Enerji sistemleri mühendisliği, enerjinin üretiminden son kullanıma kadar, tüm enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve ilgili çalışmaları yürütüp sürecin yönetilmesini sağlayacak mühendisleri yetiştiren çok disiplinli bir lisans programıdır. Bölümümüzde enerjinin verimli bir şekilde üretimi, depolanması, iletimi, dağıtımı, tüketimi, ekonomisi ve planlanması konularının tümünde kapsamlı bir eğitim verilmekte ve enerji sistemi tasarlama deneyimi kazandırılmaktadır. Öğrenciler eğitimleri boyunca; güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarının, enerji sistemlerinde kullanılan elektrik makine ve güç çeviricilerinin çalışmalarını teorik dersler ile uygulama da birleştiren laboratuvar çalışmalarına katılmaktadırlar.
Eğitim planı(müfredatı) dünyadaki gelişmelere bağlı olarak bölüm danışma kurulunun görüşleri ile düzenli olarak güncellenmektedir. Ayrıca, üniversite-endüstri iş birliğine dayalı bir eğitim modeli olan CO-OP sistemimiz sayesinde enerji sektöründeki öncü firmaların katılımıyla açılan dersler bölüm eğitim planında seçmeli ders havuzunda yer almaktadır. 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı çerçevesinde ayrıca çift anadal programı ile aşağıdaki yandal programları yürütülmektedir:

•    Konvensiyonel Enerji Yandal Programı
•    Enerji Yönetimi Yandal Programı

Enerji sektöründeki yaşanan gelişmelere bağlı olarak mezun olan öğrencilerimizin başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir.
•    yenilenebilir enerji kaynaklı enerji sistemleri, 
•    birincil enerji kaynağından son kullanıma kadar enerji verimli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, 
•    enerji ticareti ve enerji tedariki ile ilgili işlerin gerçekleştirildiği enerji piyasaları, 
•    mevcut kullanılan enerji sistemlerinin güvenliğini, verimliliğini, erişilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla dijital teknolojilerin kullanılması.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2015 yılında, BM üye ülkeleri yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak ve herkes için refah sağlamak için 17 küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti. Çalışmamız aşağıdaki SKH’ne katkıda bulunur:

  • SKH 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Parmak izi

Enerji Sistemleri Mühendisliği‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.