Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Organizasyon profili

Organizasyon profili

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ülkemizin teknolojik gelişiminde lider, dünyanın saygın fakültelerinden birisi olma vizyonuyla; bir taraftan, 

• İnsanlığın refah ve mutluluğunu yükseltecek bilginin üretilmesi, ürüne dönüştürülmesi ve yayılmasına yönelik araştırma ve proje geliştirme faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan, 

• Etik değerleri yüksek, özelikle 4. Sanayi devriminin ihtiyaç duyduğu 21. YY yetkinliklerine sahip, girişimci , lider mühendis ve bilim insanları yetiştirmek amacıyla evrensel standartlarda eğitim öğretim yapmaktadır.

Fakültemiz bünyesindeki bölümlerde tamamen İngilizce eğitim verilmekte olup, ders programlarının ve içeriklerinin hazırlanmasında, toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri dikkate alınmıştır. Ayrıca mezunlarımızın globalleşen dünyanın her yerinde görev alabilmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin uygulamanın içinde, üniversitemizin uluslararası imkanlarından da faydalanabilecekleri bir ders müfredatı sunularak meslek hayatlarına en hazır halde mezun olmaları için Endüstri ile iç içe farklı işbirliği modelleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2000’in üzerinde firmayla Coop işbirliği anlaşmamız mevcuttur.

Tüm bölümlerimizde öğrencilerimizin yenilikçi ve yaratıcılığını, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini, iletişim ve işbirliği vasıflarını geliştirebilecekleri her türlü imkan ve ortam yaratılmaktadır. Fakültemizde Uzaktan Eğitim Teknolojileri en üst düzeyde kullanılmakta, öğrencilerimizin bilgiye zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde erişimi ve öğretim üyeleriyle sürekli etkileşimi sağlanmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin çağdaş eğitim felsefesine paralel olarak; Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’daki seçkin üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ve ortak bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bu şekilde, öğrencilerimizin ufuklarını genişletilmesi, kültürel zenginliklere erişimleri ve onların etkin iletişim tekniklerini kullanabilen bireyler olarak topluma kazandırılmalarını planlanmaktadır.

Ayrıca lisans programlarımızın birçoğunda uluslararası geçerliliğe sahip MÜDEK akreditasyonu alınmış, diğerlerinde ise değerlendirme süreci devam etmektedir. Eğer siz de 21. YY Yetkinliklerine sahip lider, araştırmacı, yenilikçi ve girişimci mühendisler, bilim insanları olmayı hedefliyorsanız sizleri Fakültemize bekliyorum.

Parmak izi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.