Rehberlik Ve Psikolojik Danişmanlik

Organizasyon profili

Organizasyon profili

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) programının temel hedefi, bireylerin kişisel, sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerine olumlu katkı sağlayan, psikolojik danışma ve destek hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarda çalışacak psikolojik danışma profesyonellerini yetiştirmektir.

Programın bir diğer amacı ise, mezunların PDR uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde olumlu etki bırakan, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip, alanında liderlik yapabilecek kaliteli psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Psikolojik danışmanlar bireyin iyilik halini destekleyecek şekilde yaşam boyu gelişimi ve öğrenmeyi ilke edinir ve bu durumu mesleki her türlü uygulamasına, kişisel yaşam felsefesine, insana bakış açısına yansıtır. Psikolojik danışmanlar yaşam döngüsündeki gelişimsel basamaklar hakkındaki bilişsel ve psikososyal gelişim kuramlarını (bilişsel, duygusal, fiziksel, ahlaki, tinsel) ve kavramlarını etkili kullanır. Meslek uzmanları, psikososyal ve kültürel faktörlerin insan gelişimi üzerindeki derin etkisinin farkındadır; gelişimsel krizler için çözüm yolları önerebilir. Rehberlik ve psikolojik Danışma Programımız  çokültürlülük kavramını önemser ve belirli grupların (din, etkin köken, politik duruş, sosyoekonomik düzeye bağlı toplumsal sınıflar, dil, cinsel yönelik ve cinsiyet kimliği, inanç sistemi, yaş grupları, özel gereksinimli bireyler) kültürel ihtiyaçlarını dikkate alır; kültürel ihtiyaçlara uygun müdahaleleri hedefler.  Lisans programımız mesleki etik kurallara ve yasal yükümlülüklere bağlıdır ve buna göre hareket eder; etik ikilemlerde ilgili kişileri bilgilendirir; etiğe uygun olarak profesyonel mesleki yeterliliğini ve gelişimini sürdürür. Ayrıca, mezunlarımızın eğitim sistemlerini, öğrenme yaklaşımlarını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri bilmesini ve eğitimle ile ilgili sorunlara eleştirel düşünme yaklaşımı geliştirmelerini sağlamaya çalışmaktayız. 

Kariyer Olanakları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programı lisans mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda okul psikolojik danışmanı olarak çalışabilmektedirler. Okul psikolojik danışmanları bireyler, veliler, öğretmenler, yöneticiler, ve kurumlara rehberlik, gelişimsel ihtiyaçlar, problemler, programlar ve okuldaki etkinlikler ile ilgili konsültasyon çalışmaları yapar; gruplara yönelik program geliştirir, bilgi kaynaklarına ulaşır. Okul psikolojik danışmanları insanın değişim aşamalarını kapsayan süreci psikolojik danışma kuramları çerçevesinde bilir; danışana uygun amaç belirlemede,  amaçlarına ulaşmada ve yaşam durumları ile baş etme kapasitelerini arttırmada danışanlara yardım edecek etkili psikolojik danışma becerilerini sergiler. 

Mezunların, çalışabileceği diğer kurumlar aşağıda sıralanmıştır;

  • Sağlık Bakanlığı
  • Adalet Bakanlığı
  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  • Türk Silahlı Kuvvetleri
  • Polis Akademileri
  • Şirketlerin İnsan Kaynakları Bölümleri
  • Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programı lisans programının çıktıları; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Lisans ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri ile CACREP (Psikolojik Danışma ve İlintili Eğitim Programlarının Akreditasyon Konseyinin Standartları) ve ASCA’nın (Amerika Psikolojik Danışmanları Birliği Standartları) standartları temel alınarak hazırlanmıştır.