Organizasyon profili

Organizasyon profili

Globalleşen iş dünyasında çok uluslu şirketlerin ağırlığı hızla artmaktadır. Yerel firmalar ile uluslararası firmaların yönetimleri ve karşılaştıkları sorunlar birçok yönden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar uluslararası uzmanlığa sahip yöneticilere olan ihtiyacı arttırmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi, bilgi alma ağlarının artması ve finansal piyasaların yabancı yatırımcılara ve firmalara açık hale gelmesi finansal piyasaların uluslararası boyutta etkileşimlerini ve entegrasyonlarını arttırmıştır.

Uluslararası Finans programı eğitimi teknolojik olanaklardan yararlanabilen, küresel bir bakış açısına sahip alanında yetkin ve donanımlı mezunlar yetiştirmektedir. Mezunlarımız hem yerel hem de uluslararası firmaların finans departmanlarında veya finansal kurumlarda kariyer olanaklarına sahip oldukları gibi kendi işlerini kuracak donanıma sahiptirler.

Küreselleşen iş hayatının dinamiklerine uyumlu bakış açısına sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan Fakültemiz disiplinle arası eğitime verdiği önem ile öne çıkmaktadır. Geniş ve değerli akademik kadromuz ile öğrencilerimize çok sayıda ve farklı seçmeli dersler sunarak iş hayatında karşılaşabilecekleri çok çeşitli durumlara uyumlu yetkinlikler kazandırmaktayız.

Bölümümüzün ders programı Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi (BFRC) ve Coop Merkezimizin de katkılarıyla başarılı mezunlar yetiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi’de aldıkları uygulamalı dersler ve Coop merkezimizin aracılığıyla açılan markalı dersler ve sağlanan staj imkanları sayesinde teorik derslerin yanı sıra uygulama becerisi de gelişmiş genç yetişkinler olarak mezun olmaktadırlar.

Program

Bahçeşehir Üniversitesinden mezun olabilmek için 130 kredilik ders yükü tamamlamak gerekmektedir. Öğrencilerimiz öncelikle ilk iki yıl içinde ekonomi, işletme, muhasebe, istatistik gibi temel dersler ile eğitim alırlar. İlk iki yıl tüm dersler zorunludur. Üçüncü ve dördüncü yılda finans alanında uzmanlaşacakları zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de almaya başlarlar. Öğrencilerimiz bölüm içinde daha fazla bilgi edinmek isteyeceği spesifik finans konularında bölüm içi seçmeli dersler, küresel bakış açılarını geliştiren, ek bilgi birikimi ve beceriler sunan bölüm dışı ve genel seçmeli dersler arasından seçim yapmaktadırlar.

Uluslararası Finans Bölüm Misyonu

Uluslararası Finans bölümü misyonu küresel finansal piyasa dinamikleri ve oyuncuları hakkında bilgi sahibi olan, teknolojiyi etkin kullanarak problem çözen ve karar alan, içinde bulunduğu kurum ve topluluğa değer katan öncü, yenilikçi ve toplumsal farklılıklara duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Uluslararası Finans Bölüm Amaçları

Uluslararası Finans Bölümü mezunları, 

  • Küresel rekabet ortamının gerekliliklerini anlayarak ve farklılıkları kabul ederek değer yaratırlar. 
  • Uluslararası finansal piyasaları analiz ederek bir kurumda karşılaşılabilecek her tür finansal sorunu tespit edip çözüm üretirler. 
  • Teknolojik araçlardan etkin şekilde faydalanarak kendilerini yaşam boyu sürekli geliştirirler

Program Kazanımları

1) Sorun tespit etmek ve doğru soruları sorabilmek

2) Finansal sorunlara yönelik analitik yaklaşımlar geliştirme ve problem çözme kabiliyetine sahip olmak

3) Teorik yaklaşımları ve karşı argumanları tüm detayları ile kavramak

4) Finans alanında lisans üstü eğitime başlayacak yeterliliğe ve yaşamboyu öğrenme farkındalığına sahip olmak

5) Finansın teorik ilkelerini iş yaşamının gerçekliklerine uygulayabilmek

6) Uluslararası finansal piyasaların gereksinimlerinin anlayarak yönetimsel sorunlara yönelik çözüm geliştirmek

7) Karmaşık durumlar karşısında yenilikçi ve yaratıcı düşünceler geliştirebilmek

8) Küreselleşmenin iş ve toplum hayatının üzerindeki etkileri bilerek hem yerel hem uluslararası boyutta karar alabilmek

9) Dijital çağın yetkinliklerine sahip olmak, gerekli  finansal uygulamaları kullanabilmek

10) En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek

11) İş etiğinin önemini kavramak,  akademik dünya ve iş hayatındaki faaliyetlerinin hukusal ve etik sonuçlarını bilerek karar almak

12)  İş yaşamı ve akademik hayatta objektif olarak eleştiri geliştirmek ve özeleştiri yapacak perspektife sahip olmak