Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Organizasyon profili

Organizasyon profili

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü, uluslararası iş dünyasının pazar gerçeklerini kavramak ve bilgi sahibi olmak isteyen gençlere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Bu tür bir işletmecilik bilgisinin kazanımı, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası küresel iş operasyonlarını, daha verimli bir şekilde yönetebilmelerini, bilgi ve beceri ile donanmış bir şekilde yabancı bölge ve ülkelerde iş yapabilmelerini, uluslararası düzeyde yönetim sorumlulukları alabilmelerini, kültürel ve hukuki-politik açıdan yabancılık hissetmeden küresel bir iş çevresinde başarılı olabilmek için gerekli becerileri kazanabilmelerini, küresel pazar fırsatlarını daha iyi bir şekilde keşfedebilmelerini ve çalıştıkları firmanın küreselleşme sürecini hızlandırabilmelerini sağlayacaktır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Eğitiminde BAU Farkı;

  • BAU Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü alanında uzman, güçlü akademik kadrosuyla dış ticaret, ithalat-ihracat ve lojistik alanlarında uzmanlaşmanızı sağlayacak geniş yelpazede bir ders programı sunmaktadır.
  • Edineceğiniz güçlü dış ticaret, ithalat-ihracat, lojistik bilgisi ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerileriniz ile çok uluslu şirketlerde alternatif iş fırsatlarına daha yakın olacaksınız.
  • CO-OP  ile daha üniversitedeyken, 2600’a yakın şirketten birkaçında mezun olmadan iş tecrübesi edinebilir, her yıl markalı dersler ile sektörden gelen profesyonellerden ders alabilir ve kariyer merkezi ile mezuniyet sonrasına hazırlık yapabilirsiniz.
  • ApplyBAU ile proje ve fikirleri ile üniversitemize gelen öğrenciler kuluçka merkezi ile başladıkları girişimcilik yolculuğuna Future Kampüste sunulan büyük olanaklarla devam edebilir.
  • BAU Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü olarak, farklı ülkelerden öğrencilerimiz ile kuracağınız ikili ilişkiler sayesinde ve BAU Global programları, yurtdışında ikinci diploma programları ve değişim programları ile dünyanın kapılarını sizler için açıyoruz.

Kariyer Olanakları

Bölüm mezunları öncelikli olarak kamu ve özel kuruluşların dış ticaret, ithalat-ihracat ve lojistik birimlerinde istihdam edilebildikleri gibi, bankacılık ve finans sektöründe, bağımsız denetim firmalarında iş imkânı bulabilmektedirler. Bunların yanı sıra bölüm mezunları kamu ve özel kurumlarda pazarlama, satış, insan kaynakları, muhasebe, finans, kurumsal iletişim birimlerinde istihdam edilmektedir. Bağımsız olarak çalışmak isteyen bölüm mezunları gerekli sınav ve yeterlilikleri sağlayarak mali müşavir veya gümrük müşaviri olabilmektedir. Bunların yanı sıra mezunlarımız eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve liderlik kabiliyetleri ile girişimci olarak kendi iş fikirlerini de hayata geçirebilmektedir.

Bölüm Misyonu:

Küresel iş ortamının belirleyicileri olan kurum, kural ve politikalar hakkında bilgi sahibi, bulunduğu toplumda yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunacak bilginin araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve yayılması için öncü ve yenilikçi çalışmalarda bulunabilecek, eleştirel, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmektir.”

Bölüm Amaçları:

1.Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile ilgili yönetim, işletme, ticaret, ekonomi, girişimcilik, inovasyon,  sürdürülebilir kalkınma konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olan ve bu bilgileri kullanabilen,

2.Küresel iş dünyasındaki farklı kaynaklardan veri toplayabilen ve araştırma tekniklerini başarılı bir şekilde uygulayabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen,

3.Sürekli değişen küresel iş dünyasındaki farklı kaynak ve kanalları kullanarak fırsat ve tehditleri, stratejik düşünebilme yeteneğiyle analiz edebilen,

4.İyi bir İngilizce dil bilgisi ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilen,

5.Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilen ve eleştirel olarak değerlendirebilen,

6.Mesleki sorumluluk bilinciyle iş etiği ilkelerini benimseyen ve bu ilkeleri küresel ticaret ve işletme alanında hukuki kaideler çerçevesinde uygulayabilen,

7. Alan içi ve alan dışı ekip çalışmalarında işbirliği yapabilen, sorumluluk alabilen, kültürel farklılıklara saygılı ve etik değerlere sahip olan,

8. Sosyal haklar, adalet, kültürel değerler, çevreye duyarlılık, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olan,

9.Kazandığı yaşam boyu öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilen ve kendisini geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.