Organizasyon profili

Organizasyon profili

İlk defa 2000 – 2001 öğretim yılında öğrenci almaya başlayan hukuk fakültemiz, kısa bir zaman içinde, Türkiye’deki hukuk fakülteleri içinde müstesna bir yer edinmiştir. Fakültemiz, klasik hukuk eğitiminden ödün vermeden, dünyadaki teknik ve hukukî gelişmelere paralel olarak kendisini sürekli yenilemektedir.

Açılması zorunlu olan  temel derslerimize  ilâve olarak yapay  zekâ hukuku, kadın  hakları, fikrî haklar,  deniz ticareti,  milletlerarası tahkim,  e-ticaret, sosyal  medya ve internet  hukuku, tüketici  hukuku,üzerinde özel  olarak durulan konulara örnek  olarak verilebilir. 

Gerek mezunlarımızın gerek öğrencilerimizin ilgisi çekebilecek güncel konularda laboratuvar çalışmaları, sempozyumlar, konferanslar, eğitim çalışmaları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 2020 – 2021 yılında icra edilen medenî hukuk laboratuvar çalışmaları, insan hakları yargısına bakış sempozyumu, anayasa mahkemesi bireysel başvuru eğitimi, şirketler hukuku sempozyumu örnek olarak sıralanabilir. Süreklilik arz eden bu çalışmalarımızda, mümkün olduğu ölçüde öğrencilerimize de görev vermeyi tercih ediyor ve daha öğrencilik yıllarında meslekî atmosferi solumalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimizin bazıları doğrudan hukuk fakültesi öğrencilerine hitap etmektedir. Bilişim ve teknoloji hukuku kulübü, hukuk kulübü, uluslararası hukuk kulübü, bilişim hukuku örnek olarak sayılabilir.

Sağlık şartlarının elverdiği yıllarda, yarıyıl tatillerinde, “Avrupa Uluslararası Kurumlar ve Mahkemeler” etkinliği kapsamında, bir sertifika programı olarak Strasburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Lahey’de Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesini ziyaret edilmektedir.

Ayrıca, öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası farazî dava yarışmalarına katılmaları hususunda teşvik edilmektedir. Öğrencilerimizin iştirak ettiği yarışmalara CESUP, Vis moot, ISTAC, BAU VaBB farazî dava yarışmaları örnek olarak belirtilebilir.