Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Organizasyon profili

Organizasyon profili

Fizyoterapist, doğuştan veya sonradan oluşan hastalıkların, bozuklukların veya yaralanmaların fizyoterapi ve rehabilitasyonunu yapmak ve sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında koruyucu fizyoterapi  işlemlerini yerine getirmek üzere eğitim almış kişidir. Bu kapsamda, çağdaş değerlendirme ve ölçüm yöntemlerini kullanarak, hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını belirleyen, fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını planlayan ve bizzat gerekli işlemleri yerine getiren sağlık profesyonelidir.

Fizyoterapistler, aldığı eğitim ve öğretimin bir gereği olan, hastaların, ailelerinin, sağlıklı kişilerin ve bütün olarak toplumun ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurmak; koruyucu, düzeltici, ve geliştirici çalışmalar yapmak ve yaşam kalitesini ve sağlığı geliştirmeye özen göstermek vizyonlarını ön plana çıkartmaktadırlar. 

Güncel ve kanıta dayalı bir eğitim sunmak amacıyla 2013 yılında kurulan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz; alanında yetkin, evrensel değerleri benimsemiş, araştırmacı, yenilikçi ve ilkeli  fizyoterapistler yetiştirmeyi ve bilimsel araştırmalarla sağlığın gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde aşağıdaki programları yürütür:

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı (TR)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı (EN)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitsyon Tezli Yüksek Lisans Programı (TR)
  • Kayropraktik Tezli Yüksek Lisans Programı (TR)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı (TR)

Mezunların Mesleki Profilleri

Fizyoterapistlerin çalışma alanları her geçen gün daha da artmaktadır. Örneğin, hastanelerde dahili branşlarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Romatoloji, Dahiliye; cerrahi branşlarda Ortopedi, Nöroşirurji, Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi, Obstetri ve Üro-Jinekoloji, Genel Cerrahi, El Cerrahisi, Acil ve Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışabililer.

Hastane dışındaki kurumlarda, rehabilitasyon merkezleri, dal merkezleri, halk sağlığı merkezleri, zihinsel, görsel ve işitsel engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, belediye ve bakanlıklar, spor, fitness merkezleri ve spor kulüpleri, evde bakım ve rehabilitasyon, okullar ve fabrikalarda çalışabilirler.

Parmak izi

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.