Organizasyon profili

Organizasyon profili

Disiplinler arası bir bölüm olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; tarihten ekonomiye, politik psikolojiden savunma sanayisine dek geniş bir kapsama sahiptir. İç ve dış siyasetin birbirinden ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, yerel ve uluslararası gelişmeleri türlü seviye ve veçhelerde yorumlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmayı hedefler.

Bölümün akademik kadrosu; yayın ve proje geçmişi, yurt dışı tecrübesi, medya görünürlüğü ve sunulan danışmanlık hizmetleri çerçevesinde tanınırlık sahibidir.

İstanbul’un güzide yerlerinden biri olan ve ulaşım açısından çok merkezi konumda bulunan Beşiktaş’ta yer alan bölümümüz, farklı uzmanlık alanlarına sahip donanımlı kadrosuyla geniş kapsamlı bir öğrenim imkânı sunarken, çeşitli ders dışı faaliyetler ile de öğrencilere kişisel gelişim ortamı yaratmaktadır. Bölüm etkinliklerinde öğrencilerimiz, gerek katılımcı gerekse destekleyici eleman olarak pek çok siyasetçi, gazeteci, uzman ve sivil toplum örgütleri ile iletişim kurabilmektedir. Bölümümüz, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin yarattığı çok kültürlü ortam sayesinde farklı ülkelerin öncelikleri, değerleri ve geleneklerinin kavranması noktasında eşsiz bir deneyim kazandırmaktadır.

Program

Mezun olabilmek için 130 kredi/240 AKTS’lik ders yükü tamamlamak gerekmektedir. Öğrencileri dört yıl boyunca temel zorunlu dersler ile ilgi alanları ve gelecek hedeflerine yönelik seçmeli dersleri alırlar. Seçmeli dersler kendi aralarında Bölüm seçmelisi, Bölüm dışı seçmeli, Genel seçmeli ve COOP Markalı Ders olarak ayrılmaktadır. Her biri öğrencinin alanda ihtisaslaşmasına, genel kültürünü geliştirmesine ve sektörü yakından tanımasına fırsat tanımaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Misyonu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı’nın misyonu; iç ve dış siyasi gelişmeleri disiplinler arası çerçevede sorgulayan, geçmişten günümüze süreklilik veya değişim gösteren siyasi unsurları tespit edip geleceğe dair öngörülerde bulunabilen, uluslararası arenadaki risk, tehdit ve fırsatları kazan-kazan politikalarına dönüştürebilen, doğru nicel ve nitel veriyi nasıl edinebileceğini ve işleyebileceğini bilen, politika yapım sürecinde çok seslilik ve diyalog taraftarı uzmanlar yetiştirmektir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Amaçları

Bölüm mezunları:

1. Dünyadaki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri risk-fırsat ekseninde yorumlayabilir, çeşitli kurum ve kuruluşlarda bunlarla ilgili proje ve politikalar geliştirebilirler;

2. Kamu ve özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası örgütlerde çalışabilecek nitelikte bilgi ve donanıma sahip olurlar;

3. Proje ve politika yapım süreçlerinde çevre ve toplumla ilgili sorumluluk ve duyarlılık sahibidirler;

4. Kişisel ve mesleki gelişimlerini yaşam boyu devam ettirirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Program Kazanımları

1. Alanla ilgili temel kuramsal ve olgusal bilgiler ile bunlar arasındaki ilişkilere, uygulama seviyesinde hâkimdir.

2. Toplumların yaşadığı siyasi dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

3. Sosyal ve davranış bilimlerinde nicel, nitel ve karma araştırma metotlarına vakıftır.

4. Güncel siyasi ve sosyal gelişmeleri değerlendirirken tarihsel örüntüleri fark eder.

5. İç ve dış siyaseti analiz, sentez ve öngörü süreçlerinde disiplinler arası ve eleştirel bir yaklaşım sergiler.

6. Alanıyla ilgili çalışmaları gerek bağımsız gerekse ekip dâhilinde eksiksiz yürütür.

7. Araştırma-Geliştirme temelli yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

8. Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde bir yabancı dilde ve gerekli bilişim-iletişim teknolojilerini kullanarak, yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

9. Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri bireysel kariyerine, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik projelere ve sosyal sorumluluk girişimlerine yansıtır.

10. İç ve dış siyaset gündemini ve uluslararası gelişmeleri takip etme alışkanlığına sahiptir.

11. Küresel çağın yeni siyasi aktör, kuram ve olgularını yorumlamada yetkinlik sahibidir.

12. İleri teknolojilerin siyaset üzerindeki etkisini hukuki ve etik çerçevede değerlendirir.

Kariyer Olanakları

Bölümün sunduğu disiplinler arası müfredat sayesinde mezunlar gerek kamuda gerekse özel sektörde çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilir ya da akademik kariyere yönelebilirler. Devlet memurluğundan Birleşmiş Milletler uzmanlığına, çevirmenlikten sağlık turizmciliğine, dış ticaret uzmanlığından dış haberler yazarlığına kadar geniş bir yelpazede kendilerine pozisyon bulabilirler. Bu çerçevede Kariyer Merkezi’nin sunduğu imkânlardan yararlanabilirler. Mezunlarımız arasında kurumsal firmalarda hızla yükselen veya yurt dışında akademik kariyerini ilerleten başarılı genç insanlar yer almaktadır.

Parmak izi

Siyaset Bil. Ve Uluslararasi Il.‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.
 • Introduction

  Esmer, Y. & Pettersson, T., 2008, Changing Values, Persisting Cultures: Case Studies in Value Change. Pettersson, T. & Esmer, Y. (eds.). Brill Academic Publishers, p. 3-6 4 p. (European Values Studies; hac. 12).

  Araştırma sonucu: Kitap/Rapor/Konferans sürecindeki bölümKitap bölümü / Bölümbilirkişi

 • Islam, gender, democracy and values: The case of Turkey, 1990-2001

  Esmer, Y., 2008, Changing Values, Persisting Cultures: Case Studies in Value Change. Pettersson, T. & Esmer, Y. (eds.). Brill Academic Publishers, p. 275-301 27 p. (European Values Studies; hac. 12).

  Araştırma sonucu: Kitap/Rapor/Konferans sürecindeki bölümKitap bölümü / Bölümbilirkişi

 • Globalization, "mcDonaldization" and values: Quo vadis?

  Esmer, Y., 2007, Measuring and Mapping Cultures: 25 Years of Comparative Value Surveys. Esmer, Y. & Pettersson, T. (eds.). Brill Academic Publishers, p. 79-98 20 p. (International Studies in Sociology and Social Anthropology; hac. 104).

  Araştırma sonucu: Kitap/Rapor/Konferans sürecindeki bölümKitap bölümü / Bölümbilirkişi